Search This Blog

Tuklasin Natin Adverts

Tuklasin Natin Adverts
Tuklasin Natin Adverts

Tuesday, October 18, 2011

PANAWAGAN NG SAVE THE NATION MOVEMENT SA TAUMBAYAN . . .

PANAHON na para manindigan at labanan ang pamahalaang ito dahil sa kawalang kakayanang pigilan ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, ang pagkalat ng mga sakit, kawalan ng trabaho, kagutuman at kamatayan.

Kinakailangang kumilos tayo upang sagipin ang ating mga buhay upang sagipin ang ating mga anak . . . upang sagipin ang ating BANSA.

Samahan natin ang mga patriyotiko ng mga iba’t ibang bansa na ngayon ay nasa mga lansangan at nanawagan na dumugin ang sentro ng labis na kasakiman at palayasin ang mga demonyong nagnanais wasakin ang buhay ng tao.

Mabuhay ang bansang Pilipinas!!!

Join Save the Nation Movement.
Contact 0917-9648818

http://www.savethenation.com.ph

No comments:

Post a Comment

Lingkod Bayan Partner in Public Service

Lingkod Bayan Partner in Public Service

Sponsors

Sponsors
Riscor Engineering Consultancy